¿Cuáles son los materiales óptimos para los cerramientos de una casa sostenible?

Quins són els materials òptims per als tancaments d’una casa sostenible?

¿Cuáles son los materiales óptimos para los cerramientos de una casa sostenible?

Quins són els materials òptims per als tancaments d’una casa sostenible?

La demanda de cases sostenibles ha experimentat un important augment durant els últims anys. L’arquitectura es troba cada vegada més seduïda per totes les opcions que es desprenen d’aquesta mena de solucions. Sent una de les principals tendències que podem trobar en una situació com l’actual. Amb una societat cada vegada més sensibilitzada per totes les opcions que es desprenen d’aquesta mena d’escenaris.

És important que tinguem en compte que per a poder disposar d’un habitatge ecològic, cada detall compta. Des de l’elecció dels materials de les finestres fins a les opcions que tenim en matèria de construcció de la façana exterior. Vols conèixer quins són els materials òptims per als tancaments d’una casa sostenible?

Fusta

Com saps, la fusta és un material tradicional que és conegut per la gran quantitat d’avantatges que desprèn a l’hora d’utilitzar-lo en multitud d’escenaris. Convé saber que es tracta d’una de les opcions que compta amb un menor impacte ambiental. Per tant, és una de les solucions més eficients quan es tracta d’assegurar la qualitat de vida amb la qual contem en el moment de dur a terme qualsevol tipus d’instal·lació en la nostra llar. Entre elles, els tancaments, la nostra especialitat.

A més de tenir propietats aïllants, també convé destacar el seu pes en el vessant estètic. Assegurant una gran quantitat d’opcions per les quals podem decantar-nos amb l’objectiu d’imprimir el millor resultat.

Fibra de cel·lulosa de paper reciclat

És important també tenir en compte l’ús de materials alternatius, com és el cas de la fibra de cel·lulosa de paper reciclat. En aquesta mena d’escenaris, convé tenir en compte que únicament els materials aïllants tenen la capacitat de poder generar el màxim confort a l’interior d’un habitatge. 

La cel·lulosa compta amb un coeficient de conductivitat tèrmica molt baix i té unes necessitats en el seu procés de fabricació molt escàs. Per aquesta raó, resulta més senzill que mai poder assegurar al màxim el cobriment de les nostres necessitats davant qualsevol escenari.

La fibra de cel·lulosa presenta un comportament molt similar al que podríem trobar en el cas de decantar-nos amb la fusta. Sent una de les millors opcions que existeixen en l’entorn actual.

Panells aïllants de fibra de fusta

Finalment, i malgrat que el seu ús no és tan habitual com una altra mena de materials, no convé oblidar que l’existència dels panells aïllants de fibra de fusta es poden convertir en una opció més que destacada a l’hora d’assegurar en tot moment l’eficàcia del nostre tancament.

La fibra de fusta s’ha convertit en una de les millors solucions per a satisfer totes les nostres necessitats. Els panells aïllants de fibra de fusta s’han convertit en un dels materials amb major futur dins del vessant ecològic de l’arquitectura.